PostHeaderIcon Strategia Badawcza PPO na lata 2013-2022.

Logo_PPTSB_2012Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa (PPTSB), działającej przy Wojskowej Akademii Technicznej, rozpoczęto prace mające na celu opracowanie dokumentu o charakterze państwowym: „Strategia Badawcza Polskiego Przemysłu Obronnego na lata 2013-2022”, odzwierciedlającego zarówno punkt widzenia Ministerstw: Obrony Narodowej, Gospodarki, Skarbu Państwa, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych jak i podmiotów wchodzących w skład PPTSB. Szczegółowy udział w pracach zostanie omówiony podczas bezpośrednich spotkań, które będzie organizować Wojskowa Akademia Techniczna (wyznaczona przez inicjatorów opracowania „Strategii …” jako Redaktor Naczelny). Niezbędnym punktem wyjścia do wszelkich planowanych działań  jest zdiagnozowanie i opis obecnej kondycji polskiego przemysłu obronnego (PPO). Służyć temu ma przygotowana ankieta, szeroki na nią odzew pozwoliłby uzyskać wyczerpujący, a tym samym miarodajny obraz obecnego stanu oraz potrzeb PPO, co z kolei umożliwi opracowanie działań aktywizujących tę gałąź gospodarki, szczególnie w zakresie B+R (powyższa ankieta 23 lipca 2012 została rozesłana do członków PPTSB pocztą elektroniczną).

Poprawiony (środa, 24 października 2012 08:57)