PostHeaderIcon 02.10.2013 - ICET II status realizacji

Godo_MON

Podczas ostatniego spotkania punktów kontaktowych Europejskiej Agencji Obrony ds. badań i technologii obronnych, które odbyło się w Brukseli w dn. 2 października 2013 r., przedstawiono bieżące informacje nt. stanu realizacji programu ICET21. Poinformowano, iż dokonano oceny ofert międzynarodowych konsorcjów, jakie przesłane zostały w odpowiedzi na uruchomiony konkurs. Chęć udziału w programie zgłosiło w sumie 246 podmiotów pochodzących z państw biorących udział w ICET2 (Austria, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Szwecja oraz Włochy). W ramach konkursu zgłoszono 32 propozycje projektów. W 8 propozycjach wśród członków międzynarodowych konsorcjów znajdują się polskie podmioty. Propozycje konsorcjów zostały ocenione przez 35 międzynarodowych ekspertów (w tym 3 ekspertów z WAT). Z uwagi na bardzo dużą ilość podmiotów, Które wyraziły chęć udziału w programie ICET2 należy brać pod uwagę fakt, iż szansę na realizację będą miały tylko te projekty, które uzyskają najwyższe oceny ewaluatorów.

Celem programu jest rozwój przełomowych technologii i koncepcji otwierających nowe możliwości na osiąganie nieznanych do tej pory zdolności operacyjnych. Program ten będzie realizowany w następujących obszarach badawczych:

  1. Systemy do fuzji danych i informacji oparte na sztucznej inteligencji;
  2. Nowe koncepcje systemów współpracy człowiek-system;
  3. Technologie przechowywania energii;
  4. Kryminologia - aplikacje do zagrożeń bioterrorystycznych - Mikrobiologia sądowa;
  5. Odzyskiwanie energii dla systemów żołnierza i sieci czujników;
  6. Aktywna kontrola przepływu i mieszania gazów;
  7. Środowisko kosmiczne;
  8. Weryfikacja i walidacja rozproszonych systemów analogowo-cyfrowych.

Poprawiony (czwartek, 17 października 2013 10:21)